KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Nauczyciele

Kadrę Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach tworzą:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleksandra Gumola

– nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie edukacji specjalnej, kwalifikacje dodatkowe: socjoterapia, organizacja i rządzanie oświatą, pełnione funkcje: DYREKTOR

Ewelina Amrozińska

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki specjalnej - korekcyjnej
kwalifikacje dodatkowe : oligofrenopedagogika,
organizacja i zarządzanie oświatą
pełnione funkcje: koordyantor zespołu d.s.organizacji rewalidacji indywidualnej

Małgorzata Skruch

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej
kwalifikacje dodatkowe: terapia pedagogiczna,
oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą,
plastyka
pełnione funkcje : koordynator d.s. animacji kulturalnej i rekreacji

Agnieszka Zielińska

- nauczyciel dyplomowany
mgr nauczania początkowego
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
bibliotekoznawstwo, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
pełnione funkcje: opiekun szkolnej strony www,
koordynator d.s. promocji szkoły w środowisku lokalnym,

Mariola Tyralska

 – nauczyciel dyplomowany
mgr nauczania początkowego
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
pedagogika korekcyjno-kompensacyjna, wychowanie do życia w rodzinie,
organizacja i zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny
pełnione funkcje: przewodnicząca zespołu d.s. ewaluacji

Katarzyna Gołębiowska

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: wychowanie fizyczne,
pełnione funkcje: koordynator d.s. bezpieczeństwa,
społeczny inspektor pracy, lider zespołu d.s. działań innowacyjnych,
opiekun SU 

Anna Woźniakowska

- nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: terapia pedagogiczna
pełnione funkcje: koordynator d.s. promocji zdrowia,
opiekun drużyny harcerskiej,
opiekun SU

Martyna Rudzińska

– nauczyciel mianowany
mgr edukacji początkowej
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, tyflopedagogika,
pełnione funkcje: opiekun drużyny harcerskiej,

Dorota Płuciennik

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: rewalidacja dzieci ze znaczną
i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, technika, informatyka
pełnione funkcje: szkolny doradca zawodowy, opiekun pracowni internetowej,
lider zespołu d.s. rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli oraz wykorzystania technologii informacyjnej

Beata Stankiewicz

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki społecznej,
licencjat z teologii w zakresie nauczania religii
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie,
geografia

Małgorzata Nowicka

– nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki specjalnej – pedagogika korekcyjna
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna,
logopedia
pełnione funkcje: koordynator d.s. WDN,
opiekun PCK, lider zespołu WOKRO

Jolanta Dyrała

– nauczyciel mianowany
mgr historii,
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
edukacja dla bezpieczeństwa, biologia
pełnione funkcje: koordynator d.s. współpracy z rodzicami
lider zespołu d.s. opracowania plau pracy szkoły, lider zespołu d.s. organizowania w szkole wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów

Aleksandra Walewska

– nauczyciel mianowany
mgr germanistyki,
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika, matematyka
pełnione funkcje: przewodnicząca zespołu d/s nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zakresie
przedmiotów matematyczno- przyrodniczych 

Agnieszka Bartnicka

– nauczyciel mianowany
licencjat pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika,
mgr pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej,
pełnione funkcje: przewodniczaca zespołu d.s. organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Violetta Wira

– nauczyciel mianowany
mgr biologii
kwalifikacje dodatkowe: oligofrenopedagogika,
organizacja i zarządzanie oświatą
pełnione funkcje: koordynator d.s. opieki

Małgorzata Charążka

– nauczyciel mianowany
mgr oligofrenopedagogiki
kwalifikacje dodatkowe: informatyka, technika

Iwona Brzezińska

– nauczyciel dyplomowany
mgr oligofrenopedagogiki
kwalifikacje dodatkowe: j. polski, arteterapia, muzyka
pełnione funkcje: przewodnicząca zespołu d.s. nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zakresie
przedmiotów humanistycznych 

Jolanta Tenentka

– nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
kwalifikacje dodatkowe: pedagogika korekcyjna, historia,
wychowanie do życia w rodzinie