KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

W listopadzie 1966r. została otwarta Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzezinach, kształcąca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Sienkiewicza 17.

Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Mieczysław Służalski. W sierpniu 1980r. za zgodą Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zorganizowane zostały na Oddziale Dziecięcym przy Szpitalu w Brzezinach, dwa zespoły szkolne, organizacyjnie podporządkowane Szkole Podstawowej Specjalnej w Brzezinach.

W roku 1973 nowym dyrektorem szkoły zostaje pani Anna Żabczyńska, a z dniem 01.09.1982r. szkole przydzielony zostaje nowy lokal w budynku Brzezińskiego Klubu Sportowego „Start” w Brzezinach przy ulicy Sportowej 1.

Z dniem 1 września 1999r. Szkołę Podstawową Specjalną w Brzezinach, o strukturze klas I - VIII, przekształcono w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, o strukturze organizacyjnej klas I - VI. Z tym samym dniem zostało założone trzyletnie Gimnazjum Specjalne w Brzezinach. Ze szkoły podstawowej i gimnazjum stworzono Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach.

Z dniem 1 stycznia 2002r. w związku z utworzeniem powiatu brzezińskiego, organem prowadzącym szkołę stał się powiat brzeziński.Od 1 lipca 2002r. decyzją Starostwa Powiatowego w Brzezinach Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach zmienia siedzibę i adres na: Brzeziny ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

W roku 2004 dyrektorem szkoły przez powierzenie obowiązków zostaje pani Mariola Tyralska. 

Z dniem 1 września 2006r. w skład zespołu szkół zostaje włączona nowo założona trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Brzezinach. Szkoła ta kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowany lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W latach 2007 - 2012 funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach pełniła pani Małgorzata Skruch.

W latach 2012 - 2017 funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach pełniła pani Ewelina Amrozińska.

W roku 2015 w szkole podstawowej zostaje utworzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W roku 2017 w wyniku reformy sześcioletnia szkoła podstawowa uległa przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową.

Od 2017 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach pełni pani Aleksandra Gumola.

Od 2017 Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno- Opiekuńczego, w którym prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W roku 2019 gimnazjum specjalne uległo wygaszeniu.

W 2019 r. utworzone zostało Przedszkole Specjalne w Brzezinach przeznaczone dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, także z autyzmem.

W 2019 r. powstał pierwszy w historii szkoły zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach prowadzi działania wspierające pracę nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizując coroczne konferencje oraz umożliwiając studentom kierunków pedagogicznych odbywanie praktyk pod okiem specjalistów.

Przy szkole działa również od roku 2013 Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie „INNI”, które prowadzi działania integrujące społeczność lokalną z osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim wspiera rozwój i aktywizację tych osób od najmłodszych lat.